Šola NR

Informativni dan

Že 10. leto zapored z veseljem vpisujemo v Šolo NR za bioterapevte, zato vas toplo vabimo, da se nam pridružite na Informativnem dnevu, ki bo potekal 15.4.2023 ob 14:30. uri v Ljubljani, Konferenčna dvorana B123 v Tehnološkem parku 19, stavba B.

Z vami bo direktorica šole Neli Rep. Za dodatna vprašanja smo dosegljivi na info@nelirep.com

Prijava na informativni dan je obvezna, število mest pa omejeno zato svetujemo da se čim prej prijavite!

Vpisi za šolsko leto 2023-24 so zaključeni. V kolikor vas zanima vpis v naslednje šolsko leto vas toplo vabimo, da oddate informativno prijavo. Informativni vpis v šolo vam ne zagotovi avtomatsko mesta v šoli. Izbor učencev se naredi v mesecu maju, na podlagi ocene predavateljev. V kolikor ste oddali informativno prijavo lahko iz naše strani v mesecu aprilu 2024 pričakujete povabilo na informativni dan. Za dodatna vprašanja smo dosegljivi na svetovanjeneli@gmail.com

15.4.2023 je v Ljubljani potekal informativni dan, v kolikor se Informativnega dneva niste uspeli udeležiti in vas vpis v Šolo za bioterapevte NR zanima nam pustite e-mail in z veseljem vam bomo poslali posnetek.

O Šoli NR za bioterapevte

Pomembne povezave

Program usposabljanja za bioterapevte je narejen na podlagi večletnih izkušenj z vodenjem šole za bioterapevte, vodenjem delavnic karmične diagnostike, predavanj in pisanja člankov ter knjig. Namenjen je osebam s potencialom za čutenje in prepoznavanjem energij, sposobnostjo empatije in komunikacije z raznimi profili oseb. Prav tako je tovrstno znanje za vse tiste, katerih delo je povezano z različnimi oblikami izobraževanja, usposabljanja in vzgojnega usmerjanja otrok in odraslih, v prvem letu izobraževanja pa je poudarek na lastnem razvoju. 

Eden pomembnejših ciljev šole je prizadevanje pri usposabljanju sposobnih terapevtov, ki bodo znotraj svojih pristojnosti znali učinkovito pomagati ljudem na naraven, etičen, odgovoren in neškodljiv način. Pridobili boste dragoceno znanje . Celota med seboj povezanih znanj omogoča lažje razumevanje naravnega zdravljenja ter povezovanje z dosežki, medicine s ciljem združevanja uradne in alternativne medicine v način, ki ga danes imenujemo komplementarna medicina.

O ustanoviteljici šole NR

Neli Rep, bioterapevtka današnjega časa, se z življenjem in sočlovekom povezuje tudi in predvsem iz srca.

Mama štirih otrok in ženska, ki živi življenje iz srca.

Že kot otrok je doživljala tisto »drugačno«, ki jo je nezadržno vleklo k sebi.

V rosnih mladih letih ji je pot namenila srečanje z Marjanom Ogorevcem. In začelo se je spoznavanje in  raziskovanje. Kozmičnih zakonov, karme, energetskega in delovanja uma ter vseh vplivov na telo. Lastnega obstoja, našega namena, duhovnih zakonov, ki vladajo v posameznikovem življenju. Knjig in strokovne literature, tako domačih kot tujih avtorjev.

Pot jo je pripeljala na mesto, kjer lahko deli svoje poslanstvo – zdravljenje skozi individualne terapije in v zadnjih letih tudi prenos znanja na naslednje generacije zdravilcev, predvsem pa na vse laike, ki v tem svetu neprestanega hitenja in odmikanja od lastnih potreb, iščejo nekaj več … iščejo spet sebe.

V svoji preko dvajsetletni praksi je pomagala mnogim. Njene nasvete poznajo tako odrasli kot otroci, izobraženi in tisti, ki dovolijo, da jih uči življenje, vodje velikih sistemov, umetniki in politiki.

Njena šola in tečaji karmične diagnostike so polno obiskani. V njih deli svoje znanje in izkušnje ter usmerja ljudi v učenje, očiščevanje podzavesti, kreiranje lastne prihodnosti in samozdravljenje.

Predavatelji šole NR

Spoznajte predavatelje, ki jih najdete tako v Šoli NR kot tudi v Spletnem tečaju Preporod. 

Ko snujemo programe za šolo, tečaje ipd. želimo udeležencem ponuditi kakovosten nabor informacij in metod, ki jih potrebujejo za kakovostnejše življenje, na enem mestu. Zato naši programi temeljijo na Karmični diagnostiki, TKM in AEQ metodi, ki se med seboj vedno lepo prepletajo. To omogoča udeležencem, da si izberejo informacije oziroma metode, ki so jim v tistem trenutku najbolj potrebne.

Veseli smo, da se lahko v Šoli NR pohvalimo z izjemnimi predavatelji.

Častni predavatelj v šoli NR

V svoji šoli sem se odločila podeliti naziv častni predavatelj Marjanu Ogorevcu

Marjan Ogorevc
(Karmična diagnostika)

Marjan Ogorevc je v Sloveniji idejni oče karmične diagnostike, ki jo je skozi svoje dolgoletno raziskovanje tudi izoblikoval na poseben, svojstven način.

Življenje mu je namenilo različne preizkušnje, ki so ga kasneje na področju zdravja usmerile v drugačen način življenja in dojemanja lastnega obstoja in stvarstva ter posledično pripeljale do spoznavanja različnih metod alternativnega zdravljenja. Tako je odkril zametke metode karmične diagnostike, ki jo je s konstantnim teoretičnim raziskovanjem, preizkušanjem in praktičnim izvajanjem pomoči na posameznikih ter na podlagi pridobljenih uspešnih rezultatov tudi nadgradil.

Sodeloval je pri ustanavljanju moje šole, v kateri je bil eden ključnih predavateljev vse od njenega začetka. Predstavljal je močan vezni člen med učenci in predavatelji, katerim je brezpogojno in z vso vnemo delil svoje dragoceno znanje, spoznanja ter izkušnje, ki si jih je pridobil na svoji bogati življenji poti.

Kot dolgoletni predavatelj mu pripada naziv častnega predavatelja, ki bo svoje poslanstvo v moji šoli nadaljeval le s podajanjem specialnih znanj.


Dr Milena Plut Podvršič
(Tradicionalna kitajska medicina)

Dr Milena Plut Podvršič je diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani, nato pa specializirala splošno medicino. Po letih medicinske prakse in dela z bolnimi je spoznala, da človek ni zgolj telo in da lahko svojim pacientom nudi veliko več. Na Kitajskem se je izobrazila v Tradicionalni kitajski medicini in specializirala akupunkturo, za kar je tudi pridobila certifikat pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO).

Že več kot 30 let se ukvarja z alternativnimi oblikami zdravljenja in uspešno zdravi paciente s kombinacijo klasične in tradicionalne medicine, zlasti z vidika energijskih pretokov ter miselnih in čustvenih vzorcev. Svoje znanja je dopolnila z refleksologijo, barvno terapijo, psihokibernetiko esenov, mentalno dinamiko, reikijem in še marsičem. Milena je habilitirana visokošolska učiteljica in priznana ter iskana predavateljica, ki kandidate pripravlja za poklic refleksoterapevta, bioenergetika. Svoje znanje z veseljem deli, zato ne preseneča njen glavni cilj, ki je približati znanja alternativne medicine čim širšemu krogu ljudi in s tem pripomoči k večjemu ozaveščanju na področju zdravja ter posledično samega zdravljenja. Napisala je tudi knjigo Pot do srca.


Uroš Petan
(AEQ metoda, klinična somatika)

Uroš je vseživljenjski raziskovalec mnogoplastne Resnice, družinski človek spetčlansko družino, trenutno stanujoč na Brezovici pri Ljubljani in Blokah. Redno aktiven na področju individualnih terapij, delavnic in predavanj.

Osebna pot razvoja ga je vodila od grobega v vedno bolj fino. Začel je kot športni pedagog, trener in nutricionist. Z leti se je zdravje populacije opazno slabšalo, ljudje so vedno manj dali na preventivo, kar ga je prisililo v izobraževanje na področju korekcijske vadbe in patologije. Kasneje je k izobraževanjem na področju telesnih sistemov vedno bolj dodajal tudi raziskovanja osnove iz katere je telo upravljano, energijska raven človeka. Na tej poti je končal šolo za bioterapevte in postal tudi učitelj AEQ metode.

Vselej ga je zanimala le »prizemljena« duhovnost. Duhovnost ki se je povsem jasno izkazala kot učinkovita tudi na manifestirani ravni bivanja – zdravje, odnosi, splošen občutek radosti, svobode, intuitivnosti ter rasti inteligence. Človeku skozi dvig telesne in energijske zavesti pomaga izboljšati povezanost s fizično realnostjo – telesno (fizika), ob primernem pristopu in vztrajnosti pa tudi energijsko, celostno (kvantna fizika). Skozi 25 letno prakso se mu je namreč popolnoma potrdilo dejstvo, da zgolj z manipulacijo materije – medicinski pristop, telesne vaje, urejena prehrana in bioritem ne da odpraviti kroničnih bolezni, napetosti, bolečin in težav v odnosih. Te namreč izvirajo iz energijskih ravni človeka in zato za trajno odpravo zahtevajo urejanje tako telesne kot energijske ravni človeka kot celote. Skozi lasten proces rasti zavesti, je prišel do spoznanja, da srž vseh človekovih težav izvira iz dualnosti. Notranjega »boja« med egom in dušo. Zato se danes ukvarja predvsem z ozaveščanjem kako znotraj sebe prepoznavati sebe dušo in lažnega sebe – ego, ter trajnim transformiranjem ega v rast duše -zavesti.


Aleksandar Marinkovič
( Nedualnost)

Aleksandrova pot se je pričela pri njegovih 19h letih. Pri 21tih je opravil bioterapevtsko šolo pri Zdenku Domančičču in takoj pričel z delom. Pri 25tih se je prvič srečal z nedualnostjo in nedualnim učenjem. To učenje mu je tako spremenilo življenje, da je odvrgel vsa druga učenja in se posvetil iskanju resnice. Aleksandar je prepotoval nakatere dele sveta In se tako srečal z mojstrom Moojijem, Učiteljico Gangaji in njenim možem Elia Jaxon Bear nato z Rupert Spiro in pa Roger Castilom. Na koncu je tudi opravil šolanje pri Eliaju Jaxonu Bearu v Leela School. Šolanje temelji na samospoznaju in zbujanju. Aleksandar je tudi Licencirani klinični hipnoterapevt po Dr. Miltonu Ericksonu.  Aleksandar sedaj pomaga drugim, da bi končali svoje trpljenje in tako zaživeli svoj notranji mir.


Branko Brinšek, dr. med. spec. psih

je ena čudovita topla in prijazna oseba, ki ga zanima človek kot celota. Svoje znanja je pridobival in ga še vedno nadgrajuje z različnimi izobraževanji, predvsem pa ga uči življenje. S svojim pristopom združuje tako konvencionalna kot  alternativna znanja, vse z namenom kako čimbolj učinkoviti pomagati človeku. Je večni raziskovalec in strasten ljubitelj narave, ki v prostem času kmetuje in vodi izobraževanje o zdravem odnosu do zemlje, živali in sebe.

V Psihiatrični bolnišnici Begunje je bil zaposlen 33 let. Delal je kot bolnišnični in ambulantni psihiater. En mandat je bil tudi direktor Psihiatrične bolnice Begunje. Vrsto let je vodil posvetovalnico za mlade in izobraževal prostovoljce ter obenem hodil v domove ostarelih kot psihiater. Izvajal je predavanja in delavnice za mlade, za starše, učitelje, zdravstvene delavce… Deset let je tudi svetovalec za zdravnike v stiski pri Zdravniški zbornici.

Sedaj vodi lastno samoplačniško psihiatrično in psihoterapevtsko ambulanto. Izvaja  psihoterapijo za posameznike, pare in celotne družine, po potrebi to kombinira še z zdravljenjem z zdravili. Trudi se zbirati vedno nova znanja in izkušnje. Išče, kar je skrito ali zapisano med vrsticami. Pritegnejo ga problemi mladostnikov. Mladim se trudi biti v oporo pri njihovem odraščanju in premagovanju zaprek, odraslim pa v iskanju miru in harmonije.

Bil je član več strokovnih organov tako v bolnišnici kot na državnem nivoju. Bil je predsednik Strokovnega sveta za psihiatrijo pri Zdravniškem društvu Slovenije, član Razširjenega strokovnega kolegija pri Ministrstvu za zdravje, predsednik Združenja sodnih izvedencev za psihiatrijo, član Pravno etične komisije pri Zdravniški zbornici, da naštejemo samo najpomembnejše funkcije.

Največji steber in navdih v življenju so mu otroci in žena!

Anita Vadas
(dipl. vzg. predšolskih otrok, Reiki mojstrica in učiteljica, djotiš svetovalka)

Več kot 20 let dela kot učiteljica razrednega pouka, zadnjih 7 let kot svetovalna delavka. Oba poklica predstavljata njeno strast, zato jih vsakodnevno opravlja in dopolnjuje z izobraževanjem in individualnim svetovanjem staršem mladostnikov in otrok s težavami v vedenju in učenju..

Od svojega 15. leta je na poti iskanja sebe. V tem času je postala vegetarijanka in začela z iskanjem namena svojega življenja. Odloči se spreminjati svet na svoj način, z osebno spremembo in svojim vplivom na okolico.

Z 20-imi leti odhaja živeti v celibat v Hare Krišna center, kjer prakticira učenje Vede, vedskega življenja odrekanja in ugotovi, da je to njen način življenja. Tam ostane 4 leta, nakar se vrne v Čakovec, kjer živi in dela tudi danes. Poroči se in rodi sina Nimaia in hčer Saro, ki jo s svojim življenjem navdihujeta, da je boljša mati, žena in oseba.

Danes je Anitin dan izpopolnjen – polovico dneva preživi v šoli z učenci, polovico dneva pa je v pisarni na individualnih svetovanjih. Zvečer se posveča izobraževanjem, ta potekajo preko spleta ali v živo – namenjena so staršem, učiteljem in učencem za lažje učenje.

Ob vikendih se izobražuje tudi sama, saj se zaveda, da osebnega razvoja ni moč ustaviti.

Anita je tako NLP trenerka (nevrolingvistično programiranje), 3 leta se je izobraževala v Beogradu, na Institutu Slavice Squire. Tam je končala tudi šolo coaching-a in postala profesionalna coach-inja.

Udeležuje se izobraževanj o NTC sistemu učenja dr. Ranka Rajovića.

Zaključila je tudi izobraževanje Points of You za delo s strankami.

Obiskovala je Šolo osebne transformacije Bojane Svaline, kjer je končala PEAT in druge tehnike dela na sebi. Tam je izvedela tudi za karmično diagnostiko Marjana Ogorevca, ki se jo je želela naučiti, zato zadnji dve leti odhaja na izobraževanja v Ljubljano, v šolo Neli Rep, kjer se uči o karmični diagnostiki.

Naslednje na njenem seznamu so metode sistemskih in družinskih konstelacij – vendar, vse ob svojem času.

Življenjsko učenje se ne ustavi, dokler dihamo, osebnemu razvoju pa se moramo posvečati za boljše in kvalitetnejše življenje. Kakorkoli, stara sem šele 50 let, vendar nameravam do 108. leta raziskovati življenje.

Lahko me spremljate na družbenih omrežjih, kjer širim pozitivnost s pozitivnimi besedami in modrimi zgodbami, katerih navdušena zbiralka sem že vrsto let..

Anita Vadas
(dipl. vzg. predšolskih otrok, Reiki mojstrica in učiteljica, djotiš svetovalka)

Več kot 20 let dela kot učiteljica razrednega pouka, zadnjih 7 let kot svetovalna delavka. Oba poklica predstavljata njeno strast, zato jih vsakodnevno opravlja in dopolnjuje z izobraževanjem in individualnim svetovanjem staršem mladostnikov in otrok s težavami v vedenju in učenju..

Od svojega 15. leta je na poti iskanja sebe. V tem času je postala vegetarijanka in začela z iskanjem namena svojega življenja. Odloči se spreminjati svet na svoj način, z osebno spremembo in svojim vplivom na okolico.

Z 20-imi leti odhaja živeti v celibat v Hare Krišna center, kjer prakticira učenje Vede, vedskega življenja odrekanja in ugotovi, da je to njen način življenja. Tam ostane 4 leta, nakar se vrne v Čakovec, kjer živi in dela tudi danes. Poroči se in rodi sina Nimaia in hčer Saro, ki jo s svojim življenjem navdihujeta, da je boljša mati, žena in oseba.

Danes je Anitin dan izpopolnjen – polovico dneva preživi v šoli z učenci, polovico dneva pa je v pisarni na individualnih svetovanjih. Zvečer se posveča izobraževanjem, ta potekajo preko spleta ali v živo – namenjena so staršem, učiteljem in učencem za lažje učenje.

Ob vikendih se izobražuje tudi sama, saj se zaveda, da osebnega razvoja ni moč ustaviti.

Anita je tako NLP trenerka (nevrolingvistično programiranje), 3 leta se je izobraževala v Beogradu, na Institutu Slavice Squire. Tam je končala tudi šolo coaching-a in postala profesionalna coach-inja.

Udeležuje se izobraževanj o NTC sistemu učenja dr. Ranka Rajovića.

Zaključila je tudi izobraževanje Points of You za delo s strankami.

Obiskovala je Šolo osebne transformacije Bojane Svaline, kjer je končala PEAT in druge tehnike dela na sebi. Tam je izvedela tudi za karmično diagnostiko Marjana Ogorevca, ki se jo je želela naučiti, zato zadnji dve leti odhaja na izobraževanja v Ljubljano, v šolo Neli Rep, kjer se uči o karmični diagnostiki.

Naslednje na njenem seznamu so metode sistemskih in družinskih konstelacij – vendar, vse ob svojem času.

Življenjsko učenje se ne ustavi, dokler dihamo, osebnemu razvoju pa se moramo posvečati za boljše in kvalitetnejše življenje. Kakorkoli, stara sem šele 50 let, vendar nameravam do 108. leta raziskovati življenje.

Lahko me spremljate na družbenih omrežjih, kjer širim pozitivnost s pozitivnimi besedami in modrimi zgodbami, katerih navdušena zbiralka sem že vrsto let..


Andreja Pancar
(dipl. vzg. predšolskih otrok, Reiki mojstrica in učiteljica, djotiš svetovalka)

Zase pravi, da je večna iskalka in raziskovalka globin našega obstoja, življenja, naše psihe, uma, srca …

Tako je tudi svoje osnovno izobraževanje in del poklicnega področja posvetila ljudem, natančneje otrokom in njihovim staršem skozi študij in delo s predšolskimi otroki.
Pravijo da, ko pride čas, ko je učenec pripravljen, pride Učitelj. In tako sta očitno na točki, ko je bila pripravljena, vstopila v njeno življenje dva velika Učitelja, Neli Rep in Marjan Ogorevc, ki ji je odprl vrata Reikija.

Reiki je sčasoma postal njen način življenja, njen razvoj, rast, njena pot. Postala je Usui, Imara in Kundalini reiki mojstrica in učiteljica.

Izobraževala se je v šoli za bioterapevte karmične diagnostike, zato je le ta temelj vseh njenih tečajev. Kot Djotiš svetovalka je skozi študij djotiš astrologije močno ozavestila na eni strani pomen karmičnih izkušenj in na drugi strani pomen in vlogo svobodne volje, ki nam omogoča naše izbire in s tem kreacijo našega življenja.

Kot diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok pa se še kako zaveda vpliva našega najzgodnejšega dela življenja na nas in naše življenje danes.

Poleg tega je praktik Čuječnosti, EFT praktik, Tesla metamorfoza praktik, svoja znanja nenehno nadgrajuje in poglablja z različnimi izobraževanji, raziskovanjem in pridobivanjem izkušenj skozi praktično delo z ljudmi, skozi tečaje, svetovanja, delavnice, seminarje, ki jih izvaja.

Danes torej podjetnica, ki del svoje življenjske poti posveča temu, da s svojimi znanji in izkušnjami lahko doprinese tudi drugim in jih podpre na poti osebnega razvoja.


doc. dr. Urša Lamut

Oktober 1980. Sončen dan. V kranjski porodnišnici zajoka dojenčica, ki jo zaradi spominov na Prešernov dan starši poimenujejo Urša. Kranju kmalu pomaha v slovo in pomembne življenjske vezi stke v Novem mestu. Ob tem pa skrbno neguje otroka v sebi. Otroka, za katerega je bila polomljena vrtčevska ograja preveč mikavna, da je ne bi preplezal in jo popihal proti domu. Otroka, ki je prestavljal polže na poti v šolo in pogosto zamudil k pouku. Otroka, ki je bil prepričan, da so Babje štenge čarobna pot v vilinsko kraljestvo. Otroka, ki še danes verjame v vilinska bitja, škrate in očem nevidne energije.

Zaljubljenost v zgodovino in močna želja po stiku z ljudmi sta jo pripeljala na študij zgodovine in pedagogike. Z zaposlitvijo na fakulteti je Urša odkrila še eno svojo strast. Raziskovanje. Pridobila je naziv doktorice znanosti ter se obogatila z znanji fenomenološkega raziskovanja in pestrimi predavateljskimi pristopi. Kljub dinamičnemu raziskovalnemu delu se v njen vsakdan prikradejo pravljice. Te vzniknejo iz naključno doživetih dogodkov ali njenega nezavednega. V njeni domišljiji ves čas brbotajo ideje, ki jih preliva in zapisuje v poučne zgodbe.

Leta 2010, 2012 in 2013 so bila za Uršino srce usodna. Na njeni osebni izkaznici se je zapisal priimek Lamut in v njeno življenje je vstopil najprej sin, nato še hčerka.

Uršo je življenje obdarilo s čutom zaznavanja energije in energijskih sistemov. V določenem trenutku življenja je to svojo sposobnost prepoznala in se jo s pomočjo izjemnih mentorjev odločila še dodatno razviti. Z zavedanjem, da v življenju nič ne miruje, še najmanj pa naše energijsko telo, se je Urša podala na pot raziskovanja. Sprva pri sebi. Vpisala se je v šolo za bioterepevte NR in v šoli je napredovala v predavateljico. Postala je strastna raziskovalka življenja. Njena radovednost, želja po znanju in novih izkušnjah je navdihujoča in »nalezljiva«.

Danes pridobljeno paleto znanj uspešno združuje pri razreševanju nezavednih vzgibov delovanja človeka. V procesu samoraziskovanja in samospoznavanja nudi čvrsto oporo, opogumlja in sočutno pomaga človeku odkrivati njegove neznane svetove. Pri tem jo vodi izjemen občutek za sočloveka. Nič, kar je človeškega, ji ni tuje, saj brezpogojno sprejema človeka kot celoto. Odlikujejo jo spoštljivost in nežnost ter razumevanje.


Imate dodatna vprašanja? Za vas smo dosegljivi na info@nelirep.com

Mnenja strank

Naj vas eden od ciljev šole, to je usposabljanje za bioterapevte, ne odvrne ali prestraši v smislu, da se ne čutite dovolj sposobni za opravljanje terapij drugim. Polagam vam na srce, to je šola za življenje. To je najboljša šola, ki sem jo imela priložnost obiskovati. Neskončno sem hvaležna, da mi je bilo dano spoznati Neli. Neskončno hvaležna Neli, Marjanu, Urošu in Mileni za vse, kar so nam predali, za vse znanje in spoznanja in predvsem za njihovo srčnost. Hvaležna sem tudi vsem svojim sošolkam in sošolcem za njihov prispevek k tej šoli, za njihove misli, smeh, energijo, res sem bila v družbi krasnih ljudi.
Ko enkrat stopiš na to pot, se enostavno ne želiš več vrniti na stare tirnice.

Irma

Terapevti

Spodaj se nahaja seznam šolanih terapevov, ki so zaključili 3.stopnjo izobrazbraževanja na šoli Karmične diagnostike NR. In sedaj v sklopu Šole NR tudi asistirajo.

 • Andraž Jug
 • Ljubljana
 • jug.andraz@gmail.com
 • 069 661 847
 • Alen Kovačič
 • Dobeno – Mengeš
 • alen.harmonija@gmail.com
 • 069 620 343
 • Klara Magrič Šubic
 • Ljubljana
 • klara.magric@gmail.com
 • 031 310 369