Splošni pogoji

Nahajate se na spletnem mestu SIRYUS COACHING, spletna trgovina, d.o.o., www.nelirep.com. Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji. Z vstopom na spletno mesto potrjujete, da ste z njimi seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. SIRYUS COACHING, spletna trgovina, d.o.o. si pridržuje pravico, da te splošne pogoje brez obvestila spremeni ali dopolni.

Vse podatke in informacije, objavljene na spletnem mestu www.nelirep.com, je treba pred uporabo obvezno preveriti pri naših sodelavcih. SIRYUS COACHING, spletna trgovina, d.o.o. pravilnosti in točnosti teh podatkov namenja veliko pozornosti in jih redno preverja ter ažurira, ker pa se ti lahko spremenijo tudi v obdobju med dvema ažuriranjema, SIRYUS COACHING, spletna trgovina, d.o.o. za njihovo ažurnost in točnost ne prevzema nobene odgovornosti, prav tako pa ne daje nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij. Enako velja tudi za vse druge spletne strani, ki so lahko dostopne preko hipertekstovnih povezav. Zveze s tovrstnimi stranmi vzpostavljate na lastno odgovornost, saj SIRYUS COACHING, spletna trgovina, d.o.o.. zanje odgovornosti ne prevzema.

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave, zato SIRYUS COACHING, spletna trgovina, d.o.o. ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem mestu ali povezanih spletnih straneh, torej lahko vsebujejo netočnosti, tipkovne, slovnične ali tipografske napake. SIRYUS COACHING, spletna trgovina, d.o.o. lastno odgovornost zanje izrecno izključuje.

SIRYUS COACHING, spletna trgovina, d.o.o. spletnega mesta ni zavezan posodabljati, jih pa lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni. SIRYUS COACHING, spletna trgovina, d.o.o. si tako pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja vsebin.

To spletno mesto je intelektualna lastnina SIRYUS COACHING, spletna trgovina, d.o.o. Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na spletnem mestu, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki jih ne smete spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati za komercialne ali javne namene.

Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem mestu, so last SIRYUS COACHING, spletna trgovina, d.o.o. ali pa so objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik brez pisnega dovoljenja lastnika je prepovedana in predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (zaščitni znaki), ki so prikazani na spletnem mestu, so last SIRYUS COACHING, spletna trgovina, d.o.o. ali tretjih oseb. Uporabniki jih brez pisnega dovoljenja SIRYUS COACHING, spletna trgovina, d.o.o. oziroma lastnika zaščitnih znakov ne smete uporabljati. Vloge z obrazložitvijo namena uporabe podatkov s tega naslova pošljite na naslov:

SIRYUS COACHING, spletna trgovina, d.o.o.

Brezje pri Grosupljem 96, 1290 Grosuplje

Davčna številka: 33053499

Matična številka: 9421661000

TRR: SI56 0310 8100 0842 604

SIRYUS COACHING, spletna trgovina, d.o.o. si pridržuje pravico, da se v primeru kršenja teh splošnih pogojev posluži vseh pravnih sredstev in pravic, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega mesta z določenega spletnega naslova.

Namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov za sledeče namene:
povpraševanje uporabnikov

Upravljavec lahko obdeluje sledeče osebne podatke uporabnikov:
ime in priimek
elektronski naslov
naslov stalnega ali začasnega prebivališča
stacionarno in/ali mobilno številko

Osebna privolitev uporabnika

Upravljavec zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljavec s temi pravnimi pogoji.

Neposredno trženje

Za namene neposrednega trženja upravljavec ne uporablja nobenega osebnega podatka.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Upravljavec ne posreduje osebnih podatkov uporabnikov tretjim osebam.

Shranjevanje osebnih podatkov

Na spletni strani www.nelirep.com se ne shranjujejo podatki uporabnika, ko pošlje povpraševanje. Ti podatki se posredujejo direktno na elektronski naslov podjetja SIRYUS COACHING, spletna trgovina, d.o.o. in se uporabljajo zgolj za komunikacijo uporabnikom. Vsi shranjeni elektronski naslovi se pri raznih akcijah in promocijah uporabljajo za uporabo obveščanja naših strank. Ostali elektrosnki naslovi ostalim niso vidni, prejemnik dobi elektronsko sporočilo brez videnja ostalih prejemnikov. Od elektronskih obvestil se lahko vsak posameznik odjavi na povezavi, ki je prisotni pri prejemanju elektronskih obvestil. Pri brezplačnih ponudbah ni potrebno potrjevanja pogojev, vsa pravila so enaka kot zgoraj.