Vpisni in plačilni pogoji

VPISNI IN PLAČILNI POGOJI – Šolsko leto 2022/2023

V Šolo NR, v izobraževalni program usposabljanja za bioterapevte se posameznik prijavi tako, da izpolne prijavni obrazec, ki se nahaja na naši spletni strani do 5. 5. 2022. V prijavnici mora biti obvezno označen način plačila zaradi pravilne navedbe le tega v pogodbi.

 
Šolnina za posamezen letnik znaša 2200,00 eur + DDV  (2684,00 eur). Na podlagi prijavnice bo posameznik prejel Pogodbo za usposabljanje  z navedbo plačilnih pogojev in roka/rokov plačil.

Če se posameznik odloči za plačilo šolnine v enkratnem znesku, mu je odobren 10% popust in znaša znesek zaplačilo šolnine 2.415,00 eur, z datumom plačila 15. 6. 2022.

Če se posameznik odloči za obročno plačilo šolnine  je potrebno plačati:

–  znesek vpisnine v višini 537,00 eur (20 % celotne šolnine) do 15.5.2022.

– preostalih 80 % celotne šolnine v skladu s prejeto prijavnico pa vsakega 15. v mesecu, s pričetkom junija 2022 in sicer, če se odločite za plačilo:

  • v dveh enakih obrokih po 1.073,50 eur (junij, julij)
  • v treh enakih obrokih po 715,70 eur (junij,julij,avgust)
  • v štirih enakih obrokih po 536,80 eur (junij,julij,avgust, september)
  • v petih enakih obrokih po 429,40 eur (junij, julij, avgust, september, oktober)
  • v šestih enakih obrokih po 357,80 eur (junij, julij, avgust, september, oktober, november)
  • v sedmih enakih obrokih po 306,70 eur (junij, julij, avgust, september, oktober, november)
  • v osmih enakih obrokih po 268,40 eur (junij, julij, avgust, september, oktober, november, december, januar)

Posameznik bo dokončno vpisan v šolo po prejemu plačila vpisnine ali celotne šolnine in podpisane Pogodbo o usposabljanju za posamezen letnik.

Tekom šolanja bodo udeleženci izobraževalnega programa prejeli tudi gradiva oz. ustrezno literaturo, ki je že vključena v ceno šolnine. Trajanje izobraževalnega programa je podano v šolskih urah, pri čemer ena ura pomeni 45 minut. Celoten izobraževalni program traja 2 leti v skupnem okviru 372 ur. Natančna razdelitev tematskih sklopov je podana v programu. Specialni program v 3. letniku pa znaša skupaj 98 ur, natančna razdelitev tematskih sklopov je podana v programu.

Organizator izobraževanja si v primeru prevelikega/premajhnega števila vpisanih v izobraževalni program pridržuje pravico do spremembe ali odpovedi izobraževalnega programa.