Anketa za učence

Dragi učenec/učenka šole Neli Rep!

Pred vami se nahaja izjemno pomemben dokument, anketa, ki je zasnovana z namenom, da pridobimo dragocene podatke o vaši izkušnji v Šoli za bioterapevte NR, ki nam bodo omogočili boljše razumevanje potreb in želja naših učencev.

Vaše iskreno in natančno izpolnjevanje ankete nam bo pomagalo pri izboljšanju naših programov.

Zato vas prosimo, da anketo izpolnite čim bolj natančno in iskreno, saj bodo vaše odgovori pomembno vplivali na nadaljnje izboljšave naših storitev.

Vaši odgovori bodo obravnavani kot zaupni podatki in bodo uporabljeni izključno za namene raziskave. 

Anketa je razdeljena na tri vsebinske sklope. Prvi se nanaša na organizacijo dela, drugi na vsebino srečanj, tretji na oceno gradiv in zadnji na oceno dela predavateljev. 

Letnik: 1. , 2. , 3. , 4.      

PRVI DEL: ORGANIZACIJA DELA – ČASOVNA IZVEDBA SREČANJ 

Kako ocenjujete izvedeno število srečanj v šolskem letu? *
Kako ocenjujete ustreznost dolžine posameznega srečanja v dnevu? *
Kako vam je ustrezala časovna razporeditev srečanj v tednu? *
Kako vam je ustrezal fizični prostor srečanj? *
Kako ocenjujete oziroma kaj menite o velikosti skupine? *

DRUGI DEL: VSEBINSKA ANALIZA SREČANJ

Kako ocenjujete ustreznost (nabora) vsebin v šoli? *
Ali ste zadovoljni z zaporedjem oziroma razporeditvijo vsebin po posameznih srečanjih? *
Kaj je razlog vašega ZADOVOLJSTVA / nezadovoljstva? Nam lahko zaupate razloge?
Ali je katerim vsebinam, aktivnostim posvečeno premalo časa? *
Če ste obkrožili DA, nam zaupate katerim vsebinam, aktivnostim je posvečeno premalo časa.
Ali je katerim vsebinam, aktivnostim posvečeno preveč časa ali se vam morda zdijo nepotrebne? *
Če ste obkrožili DA, nam zaupate katerim vsebinam, aktivnostim je posvečeno preveč časa ali so nepotrebne.
Ali so kakšne vsebine ali aktivnosti, ki ste jih v šoli pogrešali? *
Če ste obkrožili DA, nam zaupate katere vsebine si v šoli želite poslušati?
Kako ocenjujete koristnost/uporabnost vsebin za vas? *
Kakšen način dela je vam najustreznejši? (Izberete lahko več odgovorov) *
Kakšne oblike in metode dela bi si (še) želeli? (Izberete lahko več odgovorov) *
Bi nam lahko izpostavili svoje izzive, posebnosti v vašem življenju, ki so vplivali ali vplivajo na vašo zavzetost za delo vezano na šolo?

TRETJI DEL: GRADIVA

Kakšno je vaše mnenje o uporabnosti gradiv, ki ste jih prejeli kot podlago za delo v šoli? *
Kakšno je vaše mnenje o zadostnosti gradiv, ki ste jih prejeli kot podlago za delo v šoli? *
Kaj bi nam želeli sporočiti glede gradiv v šoli?
Kako ocenjujete znanje in spretnosti, ki ste jih pridobili v šoli za vaše življenje v prihodnosti ali za delo s strankami?
Ali cena šolnine opravičuje vsebina in znanja, ki ste jih pridobili v šoli? *

ČETRTI DEL: OCENA PREDAVATELJEV

Ocenite delo predavateljev v šoli. Pri vsaki trditvi izberite oceno, ki najbolj resonira z vašimi izkušnjami. Pri tem pomeni:

  1. sploh se ne strinjam
  2. se bolj ne strinjam kot strinjam 
  3. se bolj strinjam, kot ne strinjam
  4. popolnoma se strinjam
MARJAN OGOREVC
S predavanji sem zadovoljen.
Uporabljeni so bili različni načini dela pri podajanju vsebin (praktično delo, predavanja, izkušenjsko doživljanje, diskusija,…).
Način predavanj me spodbuja k samostojnemu razmišljanju in prakticiranju osvojenih vsebin (opolnomočenje).
Obravnavane vsebine so bile zame uporabne, bodisi v vsakodnevnem življenju bodisi pri delu s strankami. (uporabnost)
Obravnavane vsebine so bile zame relevantne in aktualne.
Obravnavane vsebine so bile predstavljene na razumljiv in jasen način.
Predavatelj je dobro seznanjen z vsebinami, ki jih je obravnaval.
Predavatelj ima spoštljiv in odprt odnos do učencev. Lahko ga vprašam ali izpostavim karkoli želim ali čutim.
Predavatelj jasno argumentira pomembnost povezave med teoretičnimi vsebinami in njihovo uporabo v praksi.
Predavatelj podaja rešitev/ve za zastavljene probleme.
Želel bi si poslušati še več njegovih/njenih predavanj.
Splošna ocena predavatelja / predavateljice:
UROŠ PETAN
S predavanji sem zadovoljen.
Uporabljeni so bili različni načini dela pri podajanju vsebin (praktično delo, predavanja, izkušenjsko doživljanje, diskusija,…).
Način predavanj me spodbuja k samostojnemu razmišljanju in prakticiranju osvojenih vsebin (opolnomočenje).
Obravnavane vsebine so bile zame uporabne, bodisi v vsakodnevnem življenju bodisi pri delu s strankami. (uporabnost)
Obravnavane vsebine so bile zame relevantne in aktualne.
Obravnavane vsebine so bile predstavljene na razumljiv in jasen način.
Predavatelj je dobro seznanjen z vsebinami, ki jih je obravnaval.
Predavatelj ima spoštljiv in odprt odnos do učencev. Lahko ga vprašam ali izpostavim karkoli želim ali čutim.
Predavatelj jasno argumentira pomembnost povezave med teoretičnimi vsebinami in njihovo uporabo v praksi.
Predavatelj podaja rešitev/ve za zastavljene probleme.
Želel bi si poslušati še več njegovih/njenih predavanj.
Splošna ocena predavatelja / predavateljice:
NELI REP
S predavanji sem zadovoljen.
Uporabljeni so bili različni načini dela pri podajanju vsebin (praktično delo, predavanja, izkušenjsko doživljanje, diskusija,…).
Način predavanj me spodbuja k samostojnemu razmišljanju in prakticiranju osvojenih vsebin (opolnomočenje).
Obravnavane vsebine so bile zame uporabne, bodisi v vsakodnevnem življenju bodisi pri delu s strankami. (uporabnost)
Obravnavane vsebine so bile zame relevantne in aktualne.
Obravnavane vsebine so bile predstavljene na razumljiv in jasen način.
Predavatelj je dobro seznanjen z vsebinami, ki jih je obravnaval.
Predavatelj ima spoštljiv in odprt odnos do učencev. Lahko ga vprašam ali izpostavim karkoli želim ali čutim.
Predavatelj jasno argumentira pomembnost povezave med teoretičnimi vsebinami in njihovo uporabo v praksi.
Predavatelj podaja rešitev/ve za zastavljene probleme.
Želel bi si poslušati še več njegovih/njenih predavanj.
Splošna ocena predavatelja / predavateljice:
DR. MILENA PLUT PODVRŠIČ
S predavanji sem zadovoljen.
Uporabljeni so bili različni načini dela pri podajanju vsebin (praktično delo, predavanja, izkušenjsko doživljanje, diskusija,…).
Način predavanj me spodbuja k samostojnemu razmišljanju in prakticiranju osvojenih vsebin (opolnomočenje).
Obravnavane vsebine so bile zame uporabne, bodisi v vsakodnevnem življenju bodisi pri delu s strankami. (uporabnost)
Obravnavane vsebine so bile zame relevantne in aktualne.
Obravnavane vsebine so bile predstavljene na razumljiv in jasen način.
Predavatelj je dobro seznanjen z vsebinami, ki jih je obravnaval.
Predavatelj ima spoštljiv in odprt odnos do učencev. Lahko ga vprašam ali izpostavim karkoli želim ali čutim.
Predavatelj jasno argumentira pomembnost povezave med teoretičnimi vsebinami in njihovo uporabo v praksi.
Predavatelj podaja rešitev/ve za zastavljene probleme.
Želel bi si poslušati še več njegovih/njenih predavanj.
Splošna ocena predavatelja / predavateljice:
ALEKSANDER MARINKOVIČ
S predavanji sem zadovoljen.
Uporabljeni so bili različni načini dela pri podajanju vsebin (praktično delo, predavanja, izkušenjsko doživljanje, diskusija,…).
Način predavanj me spodbuja k samostojnemu razmišljanju in prakticiranju osvojenih vsebin (opolnomočenje).
Obravnavane vsebine so bile zame uporabne, bodisi v vsakodnevnem življenju bodisi pri delu s strankami. (uporabnost)
Obravnavane vsebine so bile zame relevantne in aktualne.
Obravnavane vsebine so bile predstavljene na razumljiv in jasen način.
Predavatelj je dobro seznanjen z vsebinami, ki jih je obravnaval.
Predavatelj ima spoštljiv in odprt odnos do učencev. Lahko ga vprašam ali izpostavim karkoli želim ali čutim.
Predavatelj jasno argumentira pomembnost povezave med teoretičnimi vsebinami in njihovo uporabo v praksi.
Predavatelj podaja rešitev/ve za zastavljene probleme.
Želel bi si poslušati še več njegovih/njenih predavanj.
Splošna ocena predavatelja / predavateljice:
DR. MED. SPEC. PSIH. BRANKO BRINŠEK
S predavanji sem zadovoljen.
Uporabljeni so bili različni načini dela pri podajanju vsebin (praktično delo, predavanja, izkušenjsko doživljanje, diskusija,…).
Način predavanj me spodbuja k samostojnemu razmišljanju in prakticiranju osvojenih vsebin (opolnomočenje).
Obravnavane vsebine so bile zame uporabne, bodisi v vsakodnevnem življenju bodisi pri delu s strankami. (uporabnost)
Obravnavane vsebine so bile zame relevantne in aktualne.
Obravnavane vsebine so bile predstavljene na razumljiv in jasen način.
Predavatelj je dobro seznanjen z vsebinami, ki jih je obravnaval.
Predavatelj ima spoštljiv in odprt odnos do učencev. Lahko ga vprašam ali izpostavim karkoli želim ali čutim.
Predavatelj jasno argumentira pomembnost povezave med teoretičnimi vsebinami in njihovo uporabo v praksi.
Predavatelj podaja rešitev/ve za zastavljene probleme.
Želel bi si poslušati še več njegovih/njenih predavanj.
Splošna ocena predavatelja / predavateljice: